Điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm Kinh doanh sản xuất mũ bảo hiểm

Mũ bảo hiểm là vật dụng cần thiết để bảo vệ phần đầu của người điều khiển phương tiện xe 2 bánh, tác dụng cơ bản của mũ bảo hiểm đó là làm giảm nguy cơ gây chấn thương sọ não khi tai nạn giao thông. 

Để sản xuất được một chiếc mũ bảo hiểm đảm bảo, chất lượng, người sản xuất kinh doanh mũ bảo hiểm phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

Tại Điều 5 Nghị định 87/2016/NĐ-CP có quy định về điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm như sau:

Thứ nhất, là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

Thứ hai, có hệ thống quản lý chất lượng được xây dựng, áp dụng đáp ứng các yêu cầu quy định của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001.

Thứ ba, có tối thiểu 01 nhân viên kỹ thuật có trình độ trung cấp hoặc cao đẳng chuyên ngành khoa học, kỹ thuật trở lên, được ký hợp đồng lao động có thời hạn từ 12 tháng trở lên hoặc ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Thứ tư, cơ sở vật chất, kỹ thuật:

• Nhà xưởng:

+ Địa điểm sản xuất phải có địa chỉ cụ thể, rõ ràng;

+ Có diện tích mặt bằng để lắp đặt trang thiết bị sản xuất, kiểm tra chất lượng.

• Trang thiết bị sản xuất:

Trang thiết bị của dây chuyền sản xuất phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật để sản xuất mũ bảo hiểm có chất lượng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn công bố áp dụng, bao gồm: Thiết bị ép (đúc/đùn) và khuôn mẫu phù hợp để sản xuất vỏ mũ; thiết bị ép (đúc) và khuôn mẫu phù hợp để sản xuất lớp hấp thụ xung động (mút xốp); thiết bị dập (tán) đinh tán (dùng để ghép các cụm chi tiết); hoặc thiết bị đồng bộ đáp ứng yêu cầu của các thiết bị nêu tại điểm này.

• Trang thiết bị kiểm tra chất lượng:

Có phòng thử nghiệm hoặc thuê của tổ chức, doanh nghiệp khác, đủ năng lực thử nghiệm các chỉ tiêu chất lượng của mũ bảo hiểm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn công bố áp dụng. Phòng thử nghiệm phải có năng lực đáp ứng yêu cầu quy định của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17025 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025.

Như vậy, muốn sản xuất kinh doanh mũ bảo hiểm các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hộ gia đình kinh doanh mũ bảo hiểm; cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan đến hoạt động kinh doanh mũ bảo hiểm phải đáp ứng đủ 04 điều kiện trên thì mới được sản xuất, kinh doanh mũ bảo hiểm.


Cùng Chuyên mục