Chế độ thai sản đối với nam giới

Ngày 20/11/2014, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 ( Luật số 58/2014/QH13 ) đã được Quốc hội thông qua, thay thế cho Luật Bảo hiểm xã hội 2006 ( Luật số 71/2006/QH11). Luật Bảo hiểm xã hội mới có hiệu lực từ ngày 01/01/2016. 

chế độ thai sản đối với nam giớiLuật Bảo hiểm xã hội 2014 đã có sự thay đổi lớn về chế độ thai sản. Lần đầu tiên trong chính sách bảo hiểm y tế, nam giới được hưởng chế độ thai sản sau khi vợ sinh con. Sau đây là một số quy định về chế độ thai sản dành cho nam giới:

1. Nội dung 

Khoản 2 điều 34 Luật Bảo hiểm y tế 2014 có quy định: “2. Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

a) 05 ngày làm việc;

b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con”.

Theo quy định trên, trong khoảng thời gian 30 ngày kể từ ngày người vợ sinh con, người chồng sẽ được nghỉ việc để chăm sóc gia đình. Tùy vào vấn đề sức khỏe và thể trạng của người vợ, mà người chồng sẽ được nghỉ một số ngày nhất định đã tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần, thông thường sẽ là 05 ngày làm việc. Nếu người vợ phải phẫu thuật và sinh con dưới 32 tuần tuổi thì người chồng sẽ được nghỉ 07 ngày làm việc. Nếu người vợ sinh đôi, người chồng sẽ được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên cứ them một con được tính nghỉ thêm 03 ngày làm việc. Tức nếu người vợ sinh ba, thì người chồng sẽ được nghỉ 13 ngày. Còn trong trường hợp người vợ sinh đôi nhưng phải phẫu thuật thì người chồng sẽ được nghỉ 14 ngày làm việc.

2. Tiền lương của lao động nam 

Mức hưởng lương một ngày của nam giới nghỉ thai sản trong trường hợp đã đóng bảo hiểm xã hội trên 06 tháng được tính như sau: 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản chia cho 24 ngày ( khoản 1 điều 39 ). 

Trường hợp chưa đóng đủ 6 tháng thì mức hưởng lương một ngày của nam giới nghỉ thai sản là mức tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội chia cho 24 ngày ( khoản 1 điều 39 ).

3. Điều kiện được hưởng chế độ thai sản của lao động nam

Để được hưởng chế độ thai sản, người chồng có vợ sinh con phải có bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh của con và giấy xác nhận của cơ sở y tế với trường hợp sinh con phải phẫu thuật, với sinh con dưới 32 tuần tuổi. ( khoản 4 điều 101 ). Trường hợp con chết, phải có giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử của con hoặc trích sao hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của mẹ nếu con chết sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh.

Ngoài ra, Đối với trường hợp chỉ có lao động nam tham gia BHXH:

- Điều kiện hưởng trợ cấp 1 lần:

•       Đối với trường hợp chỉ có cha tham gia BHXH thì cha phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con (khi lao động nam tham gia BHXH và vợ không tham gia BHXH).

•       Đối với người chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng tính đến thời điểm nhận con(khi lao động nam tham gia BHXH, vợ và người mang thai hộ không tham gia BHXH)(Khoản 2, điều 9, mục 2, thông tư 59/2015/tt-blđtbxh)

- Mức hưởng

Mức hưởng = 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con

Ngoài ra còn được hưởng thêm mức hưởng 5 ngày – 14 ngày tùy theo việc vợ sinh như thế nào (áp dụng quy định ở trên)(Điều số 38)

Trên đây là những quy định của pháp luật về chế độ thai sản cho nam giới. Đây là một chế độ phúc lợi công bằng cho các ông bố Việt Nam, giúp người chồng, người bố thực hiện đầy đủ trách nhiệm và tình yêu đối với hạnh phúc gia đình.


Cùng Chuyên mục