Những hành vi bị coi là sản xuất, buôn bán hàng hóa giả mạo sở hữu công nghiệp

Theo Luật Sở hữu trí tuệ 2006 sửa đổi bổ sung năm 2009, hàng hóa giả mạo sở hữu công nghiệp là những hàng hóa, bao bì của hàng hóa có gắn nhãn hiệu,  dấu hiệu trùng hoặc khó phân biệt với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ dùng cho chính mặt hàng đó mà không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc của tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý. Khi một người có hành vi sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển, buôn bán hàng hoá giả mạo về sở hữu công nghiệp hoặc giao cho người khác thực hiện hành vi này thì sẽ bị xử phạt hành chính và nếu có yếu tố cấu thành tội phạm thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

vi phạm sở hữu công nghiệp, giả mạo hàng hóa

Vậy những hành vi cụ thể nào thì bị coi là sản xuất, buôn bán hàng hóa giả mạo sở hữu công nghiệp?

Căn cứ Điều 12, Điều 13 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/08/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp thì:

1.      Những hành vi bị coi là sản xuất, buôn bán hàng hóa giả mạo sở hữu công nghiệp bao gồm:

·        Bán; chào hàng; vận chuyển, kể cả quá cảnh; tàng trữ; trưng bày để bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý;

·        Chế tạo, gia công, lắp ráp, chế biến, đóng gói hàng hóa mang nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý giả mạo;

·        In, dán, đính, đúc, dập khuôn hoặc bằng hình thức khác tem, nhãn, vật phẩm khác mang nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý giả mạo lên hàng hóa;

·        Nhập khẩu hàng hóa mang nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý giả mạo;

·        Bán; vận chuyển, kể cả quá cảnh; cung cấp; tàng trữ; trưng bày để bán tem, nhãn, bao bì, vật phẩm mang nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý giả mạo;

·        Sản xuất bao gồm cả thiết kế, in ấn; nhập khẩu tem, nhãn, bao bì, vật phẩm khác mang nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý giả mạo

·        Đặt hàng, giao việc, thuê người khác thực hiện các hành vi trên.

Tùy theo tính chất, mức độ xâm phạm mà người có hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính là cảnh cáo hoặc phạt tiền và có thể phải chịu hình phạt bổ sung.

2.      Biện pháp khắc phục hậu quả

Quy định tại khoản 13 Điều 12 và khoản 8 Điều 13 Nghị định 99/2013/NĐ-CP, đó là:  

Buộc tiêu hủy hoặc phân phối hoặc đưa vào sử dụng không nhằm mục đích thương mại đối với hàng hóa giả mạo nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý; nguyên liệu, vật liệu và phương tiện được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu hoặc chỉ dn địa lý với điu kiện không làm ảnh hưởng đến khả năng khai thác quyền của chủ thể quyền sở hữu công nghiệp.

Buộc tái xuất đối với hàng hóa giả mạo nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý, phương tiện, nguyên liệu, vật liệu nhập khẩu được sửdụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý sau khi đã loại bỏ yếu tố vi phạm trên hàng hóa đối với hành vi vi phạm

Buộc tiêu hủy tem, nhãn, vật phẩm mang nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý giả mạo đối với hành vi vi phạm

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm


Cùng Chuyên mục