Xử lý vi phạm trong hoạt động nhượng quyền thương mại

Nhượng quyền thương mại là một trong những phương thức kinh doanh hữu hiệu, mang lại danh tiếng và lợi nhuận cho các thương nhân. Bởi nhượng quyền thương mại là việc mở rộng hệ thống, mô hình kinh doanh của thương nhân thông qua việc chia sẻ quyền thương mại, quy trình, bí quyết kinh doanh cho một thương nhân khác. Nhưng cũng chính vì vậy, sai phạm trong khi nhượng quyền sẽ rất dễ xảy ra. Do đó, pháp luật cần có những quy định kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động nhượng quyền thương mại.

nhượng quyền thương mại, xử lý vi phạm

Văn bản số 15/VBHN-BCT năm 2014 về Nghị định quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại đã quy định các chế tài xử lý vi phạm tại Điều 24, cụ thể:

-         Chế tài hành chính

Thương nhân tham gia hoạt động nhượng quyền thương mại có hành vi vi phạm sau đây thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính:

a) Kinh doanh nhượng quyền thương mại khi chưa đủ điều kiện quy định;

b) Nhượng quyền thương mại đối với những hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh;

c) Vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin trong hoạt động nhượng quyền thương mại quy định tại Nghị định này;

d) Thông tin trong bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại có nội dung không trung thực;

đ) Vi phạm quy định về đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại;

e) Vi phạm quy định về thông báo trong hoạt động nhượng quyền thương mại;

g) Không nộp thuế theo quy định của pháp luật mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;

h) Không chấp hành các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi tiến hành kiểm tra, thanh tra;

i) Vi phạm các quy định khác của Nghị định này

-         Chế tài dân sự

Trường hợp thương nhân kinh doanh theo phương thức nhượng quyền thương mại có hành vi vi phạm gây thiệt đến lợi ích vật chất của tổ chức, cá nhân liên quan thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật

-         Chế tài hình sự

Trường hợp hành vi vi phạm có đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì người vi phạm bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật (điểm b Khoản 1 Điều 321 Luật Thương mại năm 2005)


Cùng Chuyên mục